Cloud security > Audyt zabezpieczeń i compilance

Przed produkcyjnym uruchomieniem rozwiązania chmurowego zawsze warto zweryfikować, czy nie popełniono błędu w architekturze systemu cloudowego lub konfiguracji rozwiązania. Audyty zabezpieczeń realizujemy praktycznie, badając bezpieczeństwo rozwiązania w oparciu o testy penetracyjne. Audyty zgodności zapewniamy poprzez weryfikację wymagań prawnych oraz standardów obszarowych. Stawiamy na praktyczne podejście oraz wsparcie w doskonaleniu modelu bezpieczeństwa.