Cloud security > Wsparcie migracji do chmury

Wystąpienie problemów w trakcie migracji usług do chmury traktowane jest przez nas naturalne. Ważne aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie problemu. Wsparcie w migracji systemów i aplikacji do chmury zapewnia, iż pojawiający się problem, zarówno techniczny jak i organizacyjny zostanie rozwiązany przez interdyscyplinarny zespół ekspertów. Posiadamy specjalistów w zakresie bezpieczeństwa organizacyjnego, teleinformatycznego, zabezpieczeń technicznych, infrastruktury teleinformatycznej, modelowania procesów biznesowych, analizy ryzyka, ciągłości działania, programowania czy systemów bazodanowych.