Szkolenia i symulacje > Testy penetracyjne

Testy penetracyjne, zwane również etycznym hakowaniem, to praktyka testowania systemu komputerowego, sieci lub aplikacji internetowej w celu wykrycia luk w zabezpieczeniach, które może wykorzystać osoba atakująca. Testy penetracyjne można zautomatyzować za pomocą aplikacji lub wykonać ręcznie. Proces ten obejmuje zbieranie informacji o celu przed testem, identyfikację możliwych luk w zabezpieczeniach, próbę przełamania zabezpieczeń i raportowanie wyników. Uczestnik szkolenia ma możliwość, oprócz poznania teorii, wykonania paktycznego testu penetracyjnego w przygotowanym specjalnie do tego celu laboratorium. Oprócz tego eksperci BlueSEC przekazują wiedzę na temat najbardziej aktualnych metodyk testowania bezpieczeństwa aplikacji WEB, systemów operacyjnych, sieci bezprzewodowych Wi-Fi, urządzeń mobilnych.

Szkolenie obejmuje swoim zakresem wszystkie elmenty, które są realizowane, podczas wykonywania testów penetracyjnych:

  • information gathering,
  • enumeracja portów i usług,
  • skanowanie warstwy systemu operacyjnego,
  • testy aplikacji zgodnie metodyką OWASP ASVS,
  • wyjaśnienie zagrożeń OWASP top 10,
  • raportowanie.

Szkolenie jest skierowane do doświadczonych pentesterów, którzy chcieliby rozszerzyć wiedzę na temat wykonywania testów penetracyjnych, ale również osób rozpoczynających karierę w bezpieczeństwie IT.