Zarządzanie

Zarządzanie tożsamością

Zarządzanie tożsamością i dostępem umożliwia właściwym osobom dostęp do właściwych zasobów we właściwym czasie i we właściwych przypadkach. Zapewnij adekwatny dostęp do zasobów spełniając wymagania biznesowe i legislacyjne.

Dowiedz się więcej:


Brak zarządzania uprawnieniami