BOMGAR

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE | ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ

Bomgar to zdalne rozwiązanie wspomagające, umożliwiające technikom na łączenie się z systemami użytkownika końcowego za pośrednictwem zapór ogniowych z ich komputera lub urządzenia przenośnego. Korzystając z Bomgar Representative Console, specjaliści ds. wsparcia technicznego mogą zdalnie kontrolować systemy i urządzenia, w tym komputery osobiste, smartfony, tablety, serwery, przełączniki, systemy punktów sprzedaży i inne.

Wszystkie dane sesji są zabezpieczone szyfrowaniem SSL, a konkretne sesje są rejestrowane. Bomgar posiada Certyfikat Federal Information Processing Standard 140-2 Level 2, spełniający standardy rządowe dla przedsiębiorstw wrażliwych na bezpieczeństwo.


Korzyści wynikające z wdrożenia tego rozwiązania:

BEZPIECZNY ZDALNY DOSTĘP – ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI PROTOKOŁÓW ZDALNEJ KONTROLI TAKICH JAK RDP, COMMAND SHELL, SSH I TELNET POZA SIEĆ LAN BEZ NARAŻANIA BEZPIECZEŃSTWA. POŁĄCZENIA SĄ ZABEZPIECZONE ZAAWANSOWANYMI MECHANIZMAMI SZYFROWANIA

MONITOROWANIE I KONTROLA MONITOROWANIE SESJI W CZASIE RZECZYWISTYM – ODPORNE NA MANIPULACJE PROCEDURY KONTROLI, W TYM MOŻLIWOŚĆ PRZESZUKIWANIA NAGRAŃ WIDEO ORAZ SZCZEGÓŁOWE LOGI AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ ZE WSPÓŁDZIELENIEM EKRANU, TRANSFEREM PLIKÓW I POWŁOKĄ SYSTEMU

SZCZEGÓŁOWA KONTROLA DOSTĘPU – KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA POWIADAMIANIA O DOSTĘPIE I AUTORYZACJI. OKREŚLANIE DO CZEGO MAJĄ DOSTĘP UŻYTKOWNICY KOŃCOWI I W JAKICH PORACH, TWORZENIE BIAŁYCH LIST APLIKACJI

BRAK TUNELI VPN – UŻYTKOWNICY I DOSTAWCY MOGĄ POŁĄCZYĆ SIĘ Z DOWOLNYM SYSTEMEM Z DOWOLNEJ LOKALIZACJI, W SIECI LUB POZA NIĄ. REALIZACJA ZDALNEGO DOSTĘPU BEZ UDZIAŁU TUNELOWANIA VPN, PRZEKIEROWANIA PORTÓW CZY SKOMPLIKOWANYCH KONFIGURACJI FIREWALLA. BRAK POTRZEBY MODERNIZACJI SIECI

WSPÓŁPRACA W RAMACH SESJI – PEWNOŚĆ, ŻE KRYTYCZNE SYSTEMY SĄ ODPOWIEDNIO SKONFIGUROWANE I PRACUJĄ PRAWIDŁOWO. UŻYTKOWNICY MOGĄ WŁĄCZAĆ DO SESJI PERSONEL Z WEWNĄTRZ I ZEWNĄTRZ ORGANIZACJI W CELU WSPÓLNEJ BUDOWY, UTRZYMANIA I WSPARCIA USŁUG BIZNESOWYCH

BEZPIECZNE APLIKACJE MOBILNE – BEZPIECZNA KOMUNIKACJA Z POZIOMU URZĄDZEŃ MOBILNYCH. NATYWNE APLIKACJE MOBILNE DAJĄ PRACOWNIKOM TECHNICZNYM DOSTĘP POPRZEZ SIEĆ 3G/WIFI Z POZIOMU URZĄDZEŃ ANDROID LUB IOS, JAKOŚĆ DOŚWIADCZEŃ NIE USTĘPUJE ROZWIĄZANIOM STACJONARNYM


O BOMGAR

Firma powstała, gdy Joel Bomgar opracował własne rozwiązanie zdalnego wsparcia, aby zredukować straty spędzone w podróży, pracując jako pomoc techniczna dla lokalnej firmy. W czerwcu 2003 roku założył jedną stronę, statyczną witrynę internetową oferującą własne, domowe rozwiązanie dostępu zdalnego, nazywając je ExpertVNC. Wkrótce potem jego dwóch kolegów, Nathan McNeill i Patrick Norman, dołączyli do Bomgar jako współtwórcy.

W maju 2004 firma ExpertVNC zmieniła nazwę na NetworkStreaming, a następnie zmieniono produkt oparty na chmurze na model urządzenia, odróżniając go od innych podobnych rozwiązań zdalnego wsparcia. 15 lutego 2007 r. Firma NetworkStreaming przeszła znaczną zmianę marki – nazwę firmy zmieniono na nazwisko założyciela – Bomgar.


Skontaktuj się z nami!

Maja Skurat
kom: +48 601 808 173
biuro@grupablue.pl
Materiały do pobrania:

Strona producenta: