Ochrona Aplikacji

Bezpieczeństwo aplikacji koncentruje się na identyfikacji i zapobieganiu lukom w zabezpieczeniach. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich aplikacji we wszystkich etapach cyklu życia oprogramowania (projektowanie, rozwijanie, wdrażanie, aktualizowanie lub konserwacja).