Baramundi

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE | ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ

Wzrasta liczba zadań działu IT – liczba personelu i budżet nie dotrzymują temu kroku. Jednak przecież działające usługi IT to dla firm i przedsiębiorstw podstawa sukcesu. Dane i aplikacje muszą być dostępne bez problemu, a informacje chronione przed nieuprawnionym dostępem.
W dużych, jednorodnych środowiskach rutynowe prace, jak dystrybucja oprogramowania zajmują dużo czasu. Coraz krótsze cykle innowacji coraz częściej wymagają instalacji nowych wersji. Trzeba zarządzać licencjami, zabezpieczać dane i instalować łaty. Coraz więcej pracowników korzysta z urządzeń mobilnych i aplikacji biznesowych. Jednocześnie wzrastają wymagania w zakresie raportowania, wydajności kosztowej i bezpieczeństwa. Baramundi Management Suite uwalnia administratorów IT od czasochłonnych, rutynowych prac.


Oprogramowanie niezawodnie automatyzuje następujące zadania:

INSTALACJA SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

TWORZENIE PAKIETÓW I OPROGRAMOWANIA I ICH DYSTRYBUCJA

INWENTARYZACJA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA I LICENCJI

ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI MOBILNYMI

ZABEZPIECZANIE DANYCH I BACKUP

BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH


O Baramundi

Firma baramundi software AG została założona w 2000 roku. Firma projektuje i sprzedaje oprogramowanie do zarządzania klientami i serwerami do automatycznej instalacji systemów operacyjnych i programów w środowiskach Windows.


Skontaktuj się z nami!

Maja Skurat
kom: +48 601 808 173
biuro@grupablue.pl
Materiały do pobrania:

Strona producenta: