Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Zarządzaj i monitoruj wszelkimi urządzeniami mobilnymi, zarówno korporacyjnymi jak i tymi, którymi właścicielami są pracownicy. Funkcje zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) dają podstawową widoczność i kontrolę niezbędną do bezpiecznego wdrażania, zarządzania i wycofania urządzeń.