Monitorowanie

Za pomocą oprogramowania do monitorowania usług, systemów, sieci czy użytkowników zgromadzisz szczegółową wiedzę o zagrożeniach i zachowaniu użytkowników Twojej sieci. Korelacja logów systemowych pozwoli Ci na zapewnienie, iż nawet zaawansowane ataki na Twoją infrastrukturę zostaną zidentyfikowane a Ty zyskasz czas na przeciwdziałanie.