ArcSight

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE | SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGMENT

ArcSight ESM to kompleksowe rozwiązanie pozwalające na sprawne zarządzanie informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa w organizacji. Oprogramowanie pozwala na szybką identyfikację i priorytetyzację zagrożeń w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwa jest błyskawiczna reakcja i remediacja zagrożeń.


Korzyści wynikające z wdrożenia tego rozwiązania:

WZBOGACANIE DANYCH – PRZESYŁANIE DANYCH DO UŻYTKOWNIKA O ZASOBACH, CO DAJE ŚWIADOMOŚĆ SYTUACJI NIEZBĘDNEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI PODCZAS INCYDENTU, DZIĘKI CZEMU PRZYŚPIESZONY JEST PROCES REAKCJI

KATEGORYZACJA I NORMALIZACJA DANYCH POZWALA SZYBKO IDENTYFIKOWAĆ ZAGROŻENIE, DZIĘKI CZEMU MOŻLIWE JEST SKONCENTROWANIE SIĘ NA NAJPILNIEJSZYCH ZADANIACH

KORELACJA W CZASIE RZECZYWISTYM – POPRAWA CZASU REAKCJI NA INCYDENTY Z KILKU GODZIN DO KILKU MINUT, DZIĘKI ZASTOSOWANIU SPRAWNEGO SILNIKA KORELACJI. FILTRACJA NIEISTOTNEGO HAŁASU I WYSZCZEGÓLNIANIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGROŻEŃ

SZYBKOŚĆ WYSZUKIWANIA – PRZESZUKIWANIE TERABAJTÓW DANYCH ZA POMOCĄ PROSTEGO INTERFEJSU WYSZUKIWANIA – MOŻLIWOŚĆ PRZESZUKIWANIA BIEŻĄCYCH ZDARZEŃ ORAZ ARCHIWALNYCH

OUT-OF-THE-BOX – PRZYŚPIESZENIE WDROŻENIA, DZIĘKI DUŻEJ BIBLIOTECE PREDEFINIOWANYCH PRZYPADKÓW UŻYCIA ZABEZPIECZEŃ, AUTOMATYKI ZGODNOŚCI ORAZ NARZĘDZIA DO RAPORTOWANIA, KTÓRE SĄ PODSTAWĄ BUDOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W ORGANIZACJI

AUTOMATYZACJA WORKFLOW – AUTOMATYCZNA LUB RĘCZNA ESKALACJA ZDARZEŃ DO WŁAŚCIWYCH LUDZI W ODPOWIEDNIM CZASIE


HPE ArcSight jest firmą zajmującą się cyberbezpieczeństwem, założoną w 2000 roku, która tworzy oprogramowanie do analityki bezpieczeństwa danych i oprogramowanie wywiadowcze dla systemów informacyjnych i zarządzania bezpieczeństwem informacji (SIEM) oraz rozwiązań do zarządzania logami. ArcSight ma na celu pomóc klientom zidentyfikować i priorytetowo traktować zagrożenia, organizować i śledzić działania związane z reagowaniem na incydenty oraz uprościć działania związane z audytem i zgodnością.


Skontaktuj się z nami!

Maja Skurat
kom: +48 601 808 173
biuro@grupablue.pl
Materiały do pobrania:

Strona producenta: