Kryptografia

Przetwarzanie danych osobowych, danych wrażliwych czy innych informacji chronionych może być bezpieczne. Rozwiązania kryptograficzne pozwalają na zapewnienie ich poufności i wiarygodności danych ale również ochronę Twojej prywatności.