Gemalto

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE | SYSTEM ZARZĄDZANIA UWIERZYTELNIENIEM (SAM)

Gemalto służy do uwierzytelniania użytkowników, transakcji i urządzeń, daje możliwość szyfrowania danych i zarządzania tym szyfrowaniem w bezpieczny sposób. Rozwiązania leżą w sercu współczesnego życia, od płatności do bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i Internetu rzeczy. Bezpieczne uwierzytelnianie, transakcje, szyfrowanie danych i tworzenie wartości dla oprogramowania to główne zastosowanie tego typu rozwiązania.


Główne zalety rozwiązania:

BEZPIECZNY DOSTĘP DO DOWOLNEJ APLIKACJI Z DOWOLNEGO URZĄDZENIA

PRZEZNACZONE DO USPRAWNIENIA WDRAŻANIA W ZŁOŻONYCH ŚRODOWISKACH

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH

SOLIDNE PODSTAWY DO SKALOWANIA ZARÓWNO W CHMURZE, JAK I NA LOKALNYCH ŚRODOWISKACH PKI

OCHRONA INTERAKCJI CYFROWYCH PRACOWNIKÓW, PARTNERÓW I KLIENTÓW

ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA PROGRAMISTYCZNE ORAZ NAJSZERSZY ZAKRES AUTENTYKATORÓW


Gemalto jest dostawcą rozwiązań do ochrony danych, koncentruje się na zabezpieczaniu i ochronie najcenniejszych zasobów oraz własności intelektualnej w organizacji. Dostarcza firmom i rządom łatwiejsze w obsłudze technologie i usługi służące do uwierzytelniania tożsamości i ochrony danych, dzięki czemu są bezpieczne i umożliwiają działanie w urządzeniach osobistych, chmurze i pomiędzy nimi.
Oferta Gemalto obejmuje:

  • rozwiązania do ochrony danych – pomaga organizacjom zrezygnować z systemów szyfrowania i zarządzania szyfrowaniem dedykowanych dla poszczególnych systemów i centralnie wdrożyć jednolite rozwiązanie ochrony danych w całym przedsiębiorstwie, które zmienia się wraz z rosnącymi potrzebami, cały czas kontroluje politykę bezpieczeństwa i zabezpiecza przed naruszeniami w chmurze i w sieci klienta.
  • rozwiązania ochrony tożsamości – umożliwia organizacjom dostosowanie swoich potrzeb biznesowych i wymogów bezpieczeństwa, aby sprostać wyzwaniom związanym z chmurą, mobilnością i nasilającymi się zagrożeniami dzięki zestawowi rozwiązań wieloskładnikowego uwierzytelniania, które oferują elastyczne i łatwe dostarczenie rozwiązań uwierzytelniania, szeroki zakres metod uwierzytelniania jak również pozwalają na łączenie elektronicznej tożsamości i atrybutów z wieloma systemami zarządzania tożsamością (federated login capabilities).
Maja Skurat
kom: +48 601 808 173
biuro@grupablue.pl
Materiały do pobrania:

Strona producenta: