Ochrona styku sieci

Styk sieci z internetem to miejsce, gdzie rywalizacja pomiędzy użytecznością a bezpieczeństwem jest najbardziej dostrzegalna. Z jednej strony ataki na systemy teleinformatyczne, z drugiej strony zdalny dostęp do zasobów. Zabezpieczenie styku sieci to podstawowe wyzwanie, które bez sprawdzonych rozwiązań staje się często porażką.