Ochrona

Ochrona przed wyciekami

Rozwiązania pozwalające na zapobieganie utraty danych. Oferowane przez nas oprogramowanie umożliwia wykrywanie potencjalnych naruszeń poprzez ich transmisję - zapobieganie polega na monitorowaniu, wykrywaniu i blokowaniu poufnych danych podczas pracy (działania punktu końcowego), ruchu w sieci oraz przechowywania danych.

Dowiedz się więcej:


Fraudy i wyciek informacji