QRadar

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE | SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGMENT

IBM QRadar SIEM konsoliduje dane z dzienników i dane o przepływach sieciowych pochodzące z tysięcy urządzeń, punktów końcowych i aplikacji rozproszonych w sieci. Normalizuje i koreluje surowe dane, by wykrywać naruszenia zabezpieczeń, i za pomocą zaawansowanego mechanizmu Sense Analytics wyznacza wzorce zachowań typowych, wykrywa anomalie, ujawnia zaawansowane zagrożenia i eliminuje fałszywe alarmy. Opcjonalnie oprogramowanie to może współpracować z serwisem IBM X-Force Threat Intelligence, który udostępnia listy potencjalnie szkodliwych adresów IP, w tym hostów ze szkodliwym oprogramowaniem, źródeł spamu i innych zagrożeń. IBM QRadar SIEM może także korelować słabe punkty zabezpieczeń systemów z danymi o zdarzeniach i aktywności sieci, co pomaga w określaniu priorytetów incydentów dotyczących zabezpieczeń.


Korzyści wynikające z wdrożenia tego rozwiązania:

W CZASIE RZECZYWISTYM ZAPEWNIA WIDOCZNOŚĆ CAŁEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W KONTEKŚCIE WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ I USTALANIA ICH PRIORYTETÓW

OGRANICZA LICZBĘ ALERTÓW I OKREŚLA ICH PRIORYTETY, POMAGAJĄC UKIERUNKOWAĆ EWENTUALNE DOCHODZENIA NA PRAKTYCZNIE UŻYTECZNĄ LISTĘ PODEJRZANYCH INCYDENTÓW

UMOŻLIWIA BARDZIEJ EFEKTYWNE WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ I REAGOWANIE NA NIE, A PRZY TYM GENERUJE SZCZEGÓŁOWE RAPORTY O DOSTĘPIE I AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW

DZIAŁA W ŚRODOWISKACH LOKALNYCH I CHMURZE

GENERUJE SZCZEGÓŁOWE RAPORTY O DOSTĘPIE DO DANYCH I AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW UŁATWIAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ FORMALNO-PRAWNYCH

OBSŁUGUJE WIELE PODMIOTÓW UŻYTKUJĄCYCH I UDOSTĘPNIA CENTRALNĄ KONSOLĘ, BĘDĄC EKONOMICZNYM ROZWIĄZANIEM DLA DOSTAWCÓW ZARZĄDZANYCH USŁUG POZYSKIWANIA I ANALIZY DANYCH O BEZPIECZEŃSTWIE


O IBM

IBM (ang. International Business Machines Corporation) jeden z najstarszych koncernów informatycznych. Obecnie przedsiębiorstwo oferuje rozwiązania w oparciu o usługi doradcze i informatyczne oraz oprogramowanie i sprzęt.


Skontaktuj się z nami!

Maja Skurat
kom: +48 601 808 173
biuro@grupablue.pl
Materiały do pobrania:

Strona producenta: