Cloud security > Zgodność wdrażanej architektury cloud z standardami i wymaganiami prawnymi