Szkolenia i symulacje > Audyty i monitorowanie bezpieczeństwa systemów IT

Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy specjalistycznej w celu przeprowadzenia audytu systemu IT i zarządzania zespołem audytorów poprzez stosowanie powszechnie uznanych zasad, procedur i technik kontroli. Podczas tego szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności do sprawnego planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001. Na podstawie ćwiczeń praktycznych uczestnik rozwinie umiejętności niezbędne do skutecznego przeprowadzenia audytu.W ramach szkolenia otrzymuje się:

  • praktyczną wiedzę z zakresu analizy i projektowania mechanizmów bezpieczeństwa infrastruktury IT,
  • warsztaty z zakresu wykorzystania narzędzi przeznaczonych do oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • znajomość metodyk z zakresu badania bezpieczeństwa rozwiązań IT,
  • umiejętność analizy bezpieczeństwa IT,
  • certyfikat ukończenia szkolenia (po zdanym egzaminie praktycznym).

Szkolenia w zakresie audytów i monitorowania bezpieczeństwa systemów IT skierowane są do kandydatów na oficera bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratorów systemów teleinformatycznych oraz audytorów wewnętrznych, których zadaniem będzie poprawa bezpieczeństwa posiadanych zasobów IT.