[KRYTYCZNA] Podatność w Microsoft Outlook (CVE-2023-23397)

Microsoft opublikował informację o krytycznej podatności CVE-2023-23397 w aplikacji Outlook na systemie Windows. Może ona prowadzić do zdalnego przejęcia hasła domenowego, bez interakcji użytkownika (poprzez skrót NTLMv2).

Podatność była aktywnie używana w atakach przez jedną z rosyjskich grup APT od kwietnia 2022 roku, w tym w Polsce. Rekomendujemy podjęcie natychmiastowych działań we wszystkich organizacjach, których użytkownicy korzystają z poczty poprzez klienta Microsoft Outlook.

[źródło: Aktywnie wykorzystywana krytyczna podatność w Microsoft Outlook (CVE-2023-23397) | CERT Polska]