Bezpieczeństwo rozwiązań mobilnych

Wraz z rozwojem i popularyzacją nowoczesnych technologii, zmienia się także sposób, w jakim wykorzystujemy poszczególne urządzenia. Zadania, których zrealizowanie możliwe było do niedawna jedynie przy pomocy potężnej stacji roboczej, dziś można wykonać używając laptopa lub odpowiednio skonfigurowanego smartphona. To właśnie popularyzacja najbardziej mobilnych urządzeń wpłynęła na wygodę pracy we współczesnym świecie biznesu. Obecnie różnice między smartphonami a klasycznymi komputerami ograniczają się coraz częściej jedynie do fizycznych rozmiarów. Edycja dokumentu, przesłanie załącznika mailem czy też autoryzacja w systemie obsługiwanym przez przeglądarkę lub aplikacje – te wszystkie zadania niegdyś zarezerwowane dla klasycznych komputerów klasy PC nie stanowią dla współczesnych smartphonów żadnych problemów. Wzrost ilości informacji przetwarzanych na urządzeniach mobilnych jest bez wątpienia pozytywnym zjawiskiem, ponieważ znacząco ułatwia pracę. Warto jednak pamiętać, iż im więcej danych przetwarzanych jest na smartphonach, tym trudniej jest zapewnić im odpowiednie bezpieczeństwo.

Ryzyka związane z użytkowaniem smartphonów.

We współczesnym świecie istnieje duże zróżnicowanie smartphonów, z uwagi na występowanie wielu producentów zarówno sprzętu jak i oprogramowania. Kierując się bezpieczeństwem informacji, warto jednak zadbać o unifikację sprzętu oraz oprogramowania mobilnego służbowej floty telefonów. Należy jednak pamiętać, iż bez względu na to jakiego producenta sprzętu i systemu operacyjnego wybierzemy – zawsze możemy stać się ofiarą ataku, którego celem są właśnie przetwarzane przez nas informacje. Cyberprzestępcy mogą wykorzystać wiele metod, dzięki którym uda im się uzyskać dostęp do firmowej floty telefonów. Warto pamiętać, iż atak wymierzony właśnie na dane przechowywane na smartphonach może mieć na celu zarówno ich fizyczną kradzież, jak i włamanie na poziomie oprogramowania.

Jak bronić się przed zagrożeniami?

W realiach biznesowych jedynym skutecznym mechanizmem pozwalającym uchronić się przed zagrożeniami z zewnątrz, jest wdrożenie systemu MDM (Mobile Device Management). Jest to rozwiązanie wspierające przedsiębiorstwa w odpowiednim zarządzaniu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa służbowych urządzeń mobilnych. Dzięki poprawnie skonfigurowanemu systemowi MDM możliwe jest między innymi zdalne zarządzanie telefonem (w tym jego zablokowanie lub usunięcie zawartości) oraz lokalizowanie urządzenia w przypadku zgubienia lub kradzieży.