Szkolenia i symulacje

USŁUGI | BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE


Szkolenia w zakresie cyber security expert

Szkolenia w zakresie cyber security expert skierowane są do kandydatów na oficera bezpieczeństwa teleinformatycznego zamawiającego oraz do administratorów, których zadaniem będzie poprawa bezpieczeństwa posiadanych zasobów IT.

W ramach usługi Klient otrzymuje:

  • praktyczną wiedzę z zakresu analizy i projektowania mechanizmów bezpieczeństwa infrastruktury IT,
  • warsztaty z zakresu wykorzystania narzędzi przeznaczonych do oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • znajomość metodyk z zakresu badania bezpieczeństwa rozwiązań IT,
  • umiejętność analizy bezpieczeństwa IT,
  • certyfikat ukończenia szkolenia (po zdanym egzaminie praktycznym).

Blue team – red team

Blue  team – red team jest formą weryfikacji umiejętności, kompetencji oraz procedur komórek IT w zakresie wykrywania i reagowania na incydenty.


Pamiętaj! Podstawą wykrycia ataków jest możliwość techniczna oraz umiejętność ich identyfikacji.


Skontaktuj się z nami!

Maja Skurat
kom: +48 601 808 173
biuro@grupablue.pl