Testy Penetracyjne

USŁUGI | BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNETesty Penetracyjne to usługa polegająca na przeprowadzeniu kontrolowanego ataku na system teleinformatyczny lub infrastrukturę klienta. Działanie to ma na celu praktyczną ocenę bieżącego stanu bezpieczeństwa tego systemu, w szczególności obecności znanych podatności i odporności na próby przełamania zabezpieczeń.


Architektura IT przeciętnego polskiego przedsiębiorstwa składa się z setek komponentów. W procesie utrzymania systemów teleinformatycznych istotnym jest prawidłowe zarządzanie zmianą. Nawet pojedyncze błędy konfiguracyjne lub źle zaprojektowana logika biznesowa aplikacji umożliwiają przeprowadzenie udanego ataku.


Usługa obejmuje:

INFORMATION GATHERING (POZYSKANIE INFORMACJI DOSTĘPNYCH W INTERNECIE O ORGANIZACJI)

OPRACOWANIE SCENARIUSZY TESTOWYCH

REALIZACJĘ TESTU PENETRACYJNEGO W OPARCIU O OPRACOWANE SCENARIUSZE

IDENTYFKACJĘ I ANALIZĘ WYKRYTYCH LUK BEZPIECZEŃSTWA

OPRACOWANIE REKOMENDACJI

WSPARCIE INŻYNIERÓW WE WDRAŻANIU REKOMENDACJI


„Raport to nie wszystko” – oprócz informacji zawartych w raporcie, wspieramy klienta w procesie naprawy zidentyfikowanych luk bezpieczeństwa.


Korzyści:

  • analiza bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego lub infrastruktury teleinformatycznej,
  • identyfikacja i analiza wykrytych luk bezpieczeństwa,
  • wiedza oraz doświadczenie ekspertów,
  • informacje o możliwościach przełamania zabezpieczeń z perspektywy atakującego,
  • rekomendacje w zakresie poprawienia bezpieczeństwa,
  • weryfikację poprawności wdrożenia rekomendacji.

Skontaktuj się z nami!

Maja Skurat
kom: +48 601 808 173
biuro@grupablue.pl