Zarządzanie Usługami IT

USŁUGI | BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE


Dawniej strona Biznesowa podporządkowywała IT pod swoje potrzebny. Aktualnie ważne jest, aby IT wspierało Biznes poprzez prawidłowe świadczenie usług. Zarządzanie odnosi się do całokształtu działalności organizacji – polityki, organizacji, struktury procesów i wspierających ich procedur – które są wykonywane przez organizację do planowania, projektowania, dostawy, obsługi i kontroli Technologii Informatycznych (IT).

Do poprawnego zarządzania niezbędna jest efektywna alokacja pracowników, uwzględnienie technologii i dopasowanie do niej procesów.

W odróżnieniu od sposobów zarządzania bardziej zorientowanych na technologię takich jak zarządzanie siecią czy systemami IT, zarządzanie usługami IT charakteryzuje podejście procesowe, koncentrując się na biznesowych potrzebach klientów.

Skontaktuj się z nami!

Maja Skurat
kom: +48 601 808 173
biuro@grupablue.pl