Webinar – Ochrona Sieci Przemysłowych

Webinar - Ochrona sieci przemysłowych

Bezpieczeństwo infrastruktury przemysłowej (OT) nigdy nie było ważniejsze niż w obecnych czasach. Nie mówimy tutaj wyłącznie o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej i usługach kluczowych, ale przede wszystkim o zapobieganiu kosztów przestoju linii produkcyjnych i instalacji technologicznych.

Czas płaskich sieci, prostego podziału na VLAN jako metody separacji minął bezpowrotnie. Tak samo należy traktować dotychczasowe sposoby nadzorowania podwykonawców (lub ich brak), bezpieczeństwo dostępu zdalnego i postrzeganie krytyczności systemów przemysłowych.

Zbyt wiele firm poniosło milionowe straty w wyniku szkodliwego oprogramowania lub celowego działania. I to przede wszystkim zatrzymanie linii produkcyjnych miało kluczowy wpływ na straty, a nie np. brak dostępności serwera pocztowego.

Czas na zmiany. Dlatego chcielibyśmy w zwięzłej formie opowiedzieć Państwu o naszych doświadczeniach w zapewnieniu bezpieczeństwa sieci przemysłowych.

Tematy Webinarim:

  • Aktualne zagrożenia dla sieci technologicznych
  • Główne wektory ataków spotykane w przemyśle
  • Skuteczne strategie obrony
  • Nieinwazyjne monitorowanie incydentów o wizualizacja sytuacji – platforma CyberX
  • Metody prewencyjne, czyli kontrola nad przepływem danych – Diody danych Advenica
  • Nadzór nad dostępem zdalnym i administracyjnym – Privileged Remote Access od BeyondTrust