Witaj w Security Operations Center

Szanowni Państwo,

Z w wielką przyjemnością mam zaszczyt powitać Państwa w gronie Klientów usługi Security Operations Center BLUE energy!

Każdego dnia infrastruktura teleinformatyczna średniego polskiego przedsiębiorstwa wielokrotnie jest poddawane atakom hakerów. Narzędzia, które w prosty sposób, często za pomocą dwóch kliknięć umożliwiają przechwycenie sesji bankowości elektronicznej, łamanie haseł dostępowych czy wstrzyknięcie koni trojańskich są dziś powszechnie dostępne. Próby kradzieży danych czy ataki odmowy dostępu (DOS) generujące poważne straty finansowe i wizerunkowe mogą być przeprowadzone nawet przez niezaawansowanych, często nieświadomych użytkowników Internetu. W 2015 roku tylko pojedyncza kampania skierowana przeciwko polskiemu sektorowi publicznemu przyniosła ponad 2 000 000,00 PLN strat! Zdaniem specjalistów, ataki na polskie organizacje będą się nasilać. Polska jest w kraju o najwyższym ryzyku, zarazem najwyższej skuteczności prowadzenia kampanii hackerskich.

Security Operations Center (SOC) jest kompleksową usługą monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego, na którą składają się wysoce specjalistyczne narzędzia informatyczne, profesjonalna wiedza z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz procedury reakcji na wykryte zagrożenia. Dzięki usłudze SOC infrastruktura IT klienta jest monitorowana w sposób ciągły, a wszelkie zidentyfikowane próby ataku oraz luki bezpieczeństwa analizowane są przez specjalistów. W przypadku wystąpienia zagrożenia odpowiednie służby IT klienta zostaną poinformowane o problemie i sposobie jego rozwiązania.