Audyt kodu źródłowego > Identyfikacja podatności w rzeczywistych warunkach