Audyt kodu źródłowego > Luki w zabezpieczeniach są wykrywane na wczesnych etapach rozwoju