Audyt kodu źródłowego > Zeskanuj cały kod – używane są zautomatyzowane narzędzia