Audyt kodu źródłowego > znajdź podatności lub słabe punkty w kodzie w dokładnej lokalizacji