Audyt kodu źródłowego > Analiza statyczna

Analiza statystyczna kodu aplikacji pozwala na identyfikację błędów programistycznych oraz podatności bibliotek stron trzecich. Analiza realizowana jest poprzez wykorzystanie dedykowanych skanerów kodów oraz weryfikację wyników przez doświadczonego inżyniera bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wynikiem analizy jest zestawienie zidentyfikowanych nieprawidłowości, które zawiera miejsce wystąpienia błędu, opis oraz powagę błędu a także szczegółowa rekomendacja pozwalająca na usunięcie luki bezpieczeństwa.