Audyt kodu źródłowego > Metoda badania

Badanie realizowane jest poprzez analizę statystyczną i dynamiczną kodu aplikacji oraz przegląd kodu (code review). Audyt poprzedzony jest przeglądem dokumentacji rozwiązania. Analiza umożliwia weryfikację zarówno najczęściej spotykanych zagrożeń jak i zaawansowanych błędów bezpieczeństwa. W trakcie badania aplikacja zostanie zweryfikowana pod kątem:

 • walidacji danych wejściowych / wyjściowych,
 • komponentów uwierzytelnienia oraz autoryzacji,
 • mechanizmów zarządzania sesją,
 • mechanizmów zarządzania pamięcią (cookies, local storage, temp files),
 • środków kryptografii,
 • przechwytywania oraz obsługi błędów,
 • logowania zdarzeń oraz rozliczalności,
 • biznesowej logiki bezpieczeństwa,
 • komunikacji z zewnętrznymi procesami,
 • egzystencji plików płaskich,
 • parametrów zewnętrznych wywołań,
 • zmiennych środowiskowych.