Cloud security > Centralizacja bezpieczeństwa i reakcja na incydent

Rozwiązania chmurowe mogą być wysoce rozproszone. Nie zawsze musimy wiedzieć gdzie są nasze dane. Zawsze powinniśmy wiedzieć kto ma do nich dostęp i w jaki sposób je wykorzystuje. Centralizacja bezpieczeństwa zapewnia wiedzę zarówno o wszystkich zabezpieczeniach i procesach bezpieczeństwa (np. zarządzanie dostępem, kopiami zapasowymi czy uruchamianie planów Disaster & Recovery). Zapewniamy centrum bezpieczeństwa oparte o Security Operations Center oraz zarządzanie podatnościami technicznymi.