Forum Bezpieczeństwa Banków 2019

Zorganizowane już po raz piąty „Forum Bezpieczeństwa Banków” cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Prawie 400 gości z działów bezpieczeństwa banków, NBP, dostawców rozwiązań IT, ekspertów od cyberterroryzmu z ABW, NBP oraz KG Policji.

Byliśmy partnerem konferencji! Wierzymy że nasz aktywny udział i przeprowadzone rozmowy przyczynią się do realizacji wielu ciekawych projektów w bankowości z zakresu bezpieczeństwa.

Program Forum koncentrował się wokół trzech najważniejszych wyzwań regulacyjnych świata bankowości:

  1. Podejście do wdrożenia wymagań ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
  2. RODO – perspektywa sektora po roku stosowania rozporządzenia
  3. PSD/2 – bezpieczeństwo klientów i banków w związku z implementacją dyrektywy

Wystąpienia prelegentów i dyskusje panelowe skoncentrowane były na konieczności bliższej współpracy banków z ekspertami zewnętrznymi specjalizującymi się w wieloaspektowym zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i systemów, a także policji i administracji publicznej w przeciwdziałaniu fraudom, dostępu hakerów do kont klientów banków, próbom wyłudzania kredytów na podstawie fałszywych lub ukradzionych dokumentów.